АНГИТ

1. Анги бүхий: ангит нийгэм (ангийн ялгаа бүхий нийгэм);


2. Олон бүлэг хэсгээс бүтсэн зүйл: олон ангит кино (олон бүлэг кино) - Түрүү нь зүүдлээд цочоож сэрээсэн зүүд дахин зүүрмэглэхэд дэлгэрэнгүй... Ц.Доржготов. Тэнгэр дуугарахын өмнө.

ангит нийгэм ангийн ялгаа бүхий нийгэм
олон ангит кино олон бүлэг кино