КЛАССИЦИЗМ

Европын сонгодог урлаг дахь уран сайхны арга, гоо зүйн онол.