КАКТУС
/ ургамал /

Олон жижиг өргөстэй, цөөн тооны бахим мөчир бүхий халуун оронд ургадаг нэгэн зүйл модлог ургамал, тасалгааны таримал дэлгэрэнгүй...