КАЗИНО

1. Мөрийтэй тоглоом;


2. Мөрийтэй тоглоомын газар.