ИЧИГСЭД

Хүйтэн сэрүүний улирлыг өнгөрөөхөөр далд нүхэнд орж унтсан амьтад: ичигсэд хөдлөх (хавар дулаан дэлгэрэнгүй...