ЖИВЭХ II

Гучин оронтой тооны нэр: живэх тоосон (гучин есөн оронтой тооны нэр), их живэх дэлгэрэнгүй... (дөчин оронтой тооны нэр).

живэх тоосон гучин есөн оронтой тооны нэр
их живэх тоосон дөчин оронтой тооны нэр
Ижил үг:

ЖИВЭХ I