ЖААГИХ

Олон хүн, амьтан нэг дор цугларч, дуу шуугиан гаргах: амьтан жаагих (амьтан шуугих), шувууд дэлгэрэнгүй... (шувууд шаагих).

амьтан жаагих амьтан шуугих
шувууд жаагих шувууд шаагих