ЕГӨӨЛӨХ II

1. Егөө өвчин хүрэх;


2. Яр шарханд егөө орох.

Ижил үг:

ЕГӨӨЛӨХ I