ДЭВТМЭЛ

Норж зөөлөрсөн зүйл, дэвтсэн юм: дэвтмэл үдээр (зөөлрүүлж норгосон үдээр), дэвтмэл дэлгэрэнгүй... (норж зөөлөрсөн шир) - Архи дарс уусаар байгаад дотор нь дэвтмэл болсон хүн. “Хөдөлмөр” сонин.

дэвтмэл үдээр зөөлрүүлж норгосон үдээр
дэвтмэл шир норж зөөлөрсөн шир