ГЭЛЭН
/ шашин /

Буддын шашны ёсны нэгэн санваартан; сахилын дээд зэрэг (хоёр зуун тавин гурван сахилыг чандлан дэлгэрэнгүй...

Гэлэн лам

Гэлэн цол

Зочин 2018-08-12 22:31:17