болгосон олс
олсыг үнсний усанд дэвтээж боловсруулаад цэв цэгээн болгосон нь