АЛБАЧИН
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Алба хашигч, ажилтан - Манай албан байгууллага нийт арван таван албачинтай. Лүнтү. Ойрад дэлгэрэнгүй...