ЯГШУУ

Хөтөлбөргүй бат - Хагссан тэрэг замын ягшуу, хөгшин нохой хотын ягшуу. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай.