ЭВЛҮҮР II
/ хуучирсан /

Бусадтай зохицож нөхөрлөхдөө хялбар амархан байдал: эвлүүр зантай хүн (нөхөрсөг, аядуу зан ааштай, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЭВЛҮҮР I