ШАЗЛАХ

1. Шаз болгох: мах шазлах (махыг ялз чанаж болгох);


2. Язлах, нялтлах;
3. [шилжсэн] Түлэх: халуун цайнд гараа шазлах (халуун цайнд гараа түлэх).

мах шазлах махыг ялз чанаж болгох
халуун цайнд гараа шазлах халуун цайнд гараа түлэх