ШАГАЙЦАХ
Орхисон шагайг, дээш хаясан сум шүүргийг бууж ирэхийн хооронд хаман атгаж, сум шүүргийг тосон авч наадах тоглоом; шагалцах.