ЦАГЦХАЙ
/ амьтан /

Шагшин дуугарах нэгэн зүйл шаазгай.