БАЛЦРУУТАХ

Бог, бод малын болон зээр гөрөөсний туурайн салаагаар идээт яр гарч өвчлөх: туурай балцруутах (туурай дэлгэрэнгүй...