ХАДАМСАХ

Хадамдаа элгэмсэх: хадамсах төрхөмсөх [хоршоо] (хадамдаа болон ураг төрөлдөө элгэмсэх, хадмынхнаа ойр дэлгэрэнгүй...

хадамсах төрхөмсөх хадамдаа болон ураг төрөлдөө элгэмсэх, хадмынхнаа ойр дотно үзэх