ҮЙЧИХ

Олонтоо үйрүүлэх, сийчин бутлах: үйчиж хаях (тамтаггүй болтол нь сийчин жижиглэж хаях), үйчих дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (олон жижиг хэсэг болгон сийчих хэрчих).

үйчиж хаях тамтаггүй болтол нь сийчин жижиглэж хаях
үйчих сийчих олон жижиг хэсэг болгон сийчих хэрчих