үйчих сийчих
олон жижиг хэсэг болгон сийчих хэрчих