үеэлд дүү
төрсөн авга нарын хөвгүүдээс өөрийн биеэс насаар дүүмэд нь