үеэлд охин дүү
төрсөн авга нарын охидоос өөрийн биеэс насаар дүүмэд нь