үеэлд эгч
төрсөн авга нарын охидоос өөрийн биеэс насаар эгчмэд нь