үеэлд ах
төрсөн авга нарын хөвгүүдээс өөрийн биеэс насаар ахмад нь