үет юм тэнийх үс даахь гуужих
/ зүйр цэцэн үг /
хавар болж дулааран хүн амьтны зоо нуруу тэнийх гэсэн санаа