олон үет
а. Олон судалтай; б. Олон давхарга бүхий, үе ихтэй