үдийн газар нэргүй үнсний цаана мөргүй
/ зүйр цэцэн үг /
хийсэн бүтээсэн зүйлгүй, нэр нүүргүй