УУРГАЧ

1. Уургаар морь мал барихад чадамгай хүн: уургач залуу (уурга хэрэглэхдээ чадамгай залуу, морь дэлгэрэнгүй...


2. Морь, мал уургалахад унадаг морь - Уургач морио удаан битгий уна! Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., дэлгэрэнгүй...
уургач залуу уурга хэрэглэхдээ чадамгай залуу, морь уургалахдаа чадамгай залуу