УУРГАЛАХ

1. Уургаар морь мал барих - Хонгорын морь уургалж байгааг бахдан харна. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир;


2. Хураах, цуглуулах, нөөцлөх: эд хөрөнгө уургалах (эд хөрөнгө цуглуулах) - Тэд хэдий өчүүхэн бүлэг дээрэмчин ч гэлээ Жонон дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан;

3. [шилжсэн] Өөртөө урвуулах, өөртөө татах: хүүхэн уургалах (эмэгтэй хүнийг өөртөө урвуулан татах).

эд хөрөнгө уургалах эд хөрөнгө цуглуулах
хүүхэн уургалах эмэгтэй хүнийг өөртөө урвуулан татах