УСТӨРӨГЧЖҮҮЛЭХ

Химийн энгийн хийгээд нийлмэл нэгдлүүд хурдасгуурын нөлөөгөөр устөрөгчтэй нэгдэх үйл явц.