УДГАЛУУЛАХ II

Морийг удган хатираагаар явуулах - Унасан модыг ургатал уран сайхан удгалуулаад, уулын ихийг дам дам алхуулж, усны дэлгэрэнгүй... Халх ардын тууль.

Ижил үг:

УДГАЛУУЛАХ I