ТӨЛГӨЧ II

төлгөч өвс (Голгэсэртэн овгийн цагаан юм уу ягаавтар олон цэцэгтэй, цацаглаг навчтай олон наст өвс, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТӨЛГӨЧ I