ТӨЛГӨЧ I

Төлгө үзэгч, мэргэлэгч: төлгөч лам (мэргэлэгч лам) - Хүрээний нэг төлгөч ламаас чинийхээ тухай дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., төлгөч хүн (мэргэлэгч хүн), мэргэч төлгөч [хоршоо] (мэргэ төлгө хийдэг хүн), бэлгэч төлгөч [хоршоо] (юмыг бэлгэдэн үзэж мэргэлдэг хүн).

төлгөч лам мэргэлэгч лам
төлгөч хүн мэргэлэгч хүн
мэргэч төлгөч мэргэ төлгө хийдэг хүн
бэлгэч төлгөч юмыг бэлгэдэн үзэж мэргэлдэг хүн
Ижил үг:

ТӨЛГӨЧ II