ТОХИОЛДОЛ

Тохиолдох үйлийн нэр - Сангийн аж ахуйд ирснээ ч, ингэж яваагаа ч түр зуурын тохиолдол гэж дотроо бат итгэж дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., гэнэтийн тохиолдол (гэнэтийн учрал, гэнэтийн тохиол), санамсаргүй тохиолдол (санамсаргүй учрал), азтай тохиолдол (азтай учрал), ямар ч тохиолдолд (ямар ч үед), тохиолдлын чанартай (гэнэтийн шинж бүхий).

гэнэтийн тохиолдол гэнэтийн учрал, гэнэтийн тохиол
санамсаргүй тохиолдол санамсаргүй учрал
азтай тохиолдол азтай учрал
ямар ч тохиолдолд ямар ч үед
тохиолдлын чанартай гэнэтийн шинж бүхий