ТООНО III

Хоёр хүн хөлгөн дээр (хүн тус бүр зургаа) цагаан, улаан хүү (наадгайг нь хүү гэнэ) өрөөд, эсрэг талынхаа өрөөтэй дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТООНО I

ТООНО II