ТООНО II

тооно туших (а. Нэг зүйл уяа; б. Мөн уяагаар уях), тооно тушаа (монголчуудын эрт дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТООНО I

ТООНО III