авсан нь нэг тамтай, алдсан нь арван тамтай ~ алдсан хүн арван тамтай, авсан хүн нэг тамтай
/ зүйр цэцэн үг /

хий хардаж сэрдэх шиг хэцүү юм үгүй гэсэн санаа