авахад алгаа тосож, өгөхөд өрцөө татах
/ зүйр цэцэн үг /
авахдаа сайн ч, өгөхдөө харамлах гэсэн санаа