авахдаа авхай, өгөхдөө хувхай
/ зүйр цэцэн үг /
авахдаа дуртай, өгөхдөө харамч гэсэн санаа