аваагүй бэр, агтлаагүй бурхан
/ зүйр цэцэн үг /
а. Биелэгдээгүй хоосон хүсэл; б. Болоогүй, биелэгдээгүй юмыг хэтэрхий магтаж сайшаах гэсэн санаа