зууш авах
сайн бөх хялбар дийлнэ гэсэн бөхөө амлаж авах