шав авах
тоглоомоор бугуй дээр нь хоёр хуруугаар шавхуурдах