АХУУДЛАХ
/ бичиг /

Хүний гэм зэмийг уудлах, дургүйг хүргэх, улам цаашлуулах.