идэш авах
хүйтний улиралд идэхээр бэлтгэж мал нядлах