АХУУ I
/ бичиг /

Сансар, орчлон.

Ижил үг:

АХУУ II