бөөрийг нь авах
а. Бөөрний мэс засал хийх; б. [шилжсэн] Айлгах, сүрдүүлэх хүүхдийг айлгах үг