малгай авах
а. Толгой дээрээс малгайгаа авах; б. Малгай худалдан авах