авахыг мэдвэл өгөхөө мэд, өгөхийг мэдвэл авахаа мэд
/ зүйр цэцэн үг /
өгөө аваатай байх