авах хүнд нэг үг ч эрдэнэ, орхих хүнд мянган үг ч улиг
/ зүйр цэцэн үг /
хэрэгцээтэй бол ганц үг ч чухал, хэрэгцээгүй бол мянган үг ч ашиггүй